Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 września 2018
31 BATALION RADIOTECHNICZNY
W dniu 25.09.2018 r. o godz. 08:00 w 31. Batalionie Radiotechnicznym (ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzaminy z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.


Ponadto informuję, że przedmiotowe stanowiska umiejscowione są w:

→ m. Wrocław;

→ m. Poznań;

→ m. Powidz;

→ m. Łask;

→ m. Bytom.

W związku powyższym miejsce pełnienia służby zależne jest od jej potrzeb. Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą wojskowy dokument tożsamości jak również dokument potwierdzający posiadanie specjalności wojskowe i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego oraz strój sportowy.

 
KONTAKT Jednostka Wojskowa 2748:

kpt. Tomasz NIEMYJSKI tel. 261-669-921

st. sież. Krzysztof SOSNOWSKI tel. 261-669-969

 

Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://31brt.wp.mil.pl/pl/38.html

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
Orylska 6
06-400 Ciechanów
tel. 261341503
fax. 261341513
wkuciechanow@ron.mil.pl