Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 sierpnia 2018
74 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO1 sierpnia 1944 roku, 74 lata temu, wybuchło Powstanie Warszawskie. Było ono największym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie.

Powstanie Warszawskie nie było zaplanowane jako część planu "Burza", jednak sytuacja polityczna i militarna oraz zamiary niemieckie wobec Warszawy i jej ludności skłoniły Delegata Rządu na Kraj i dowództwo AK do podjęcia walki o stolicę. Siły Armii Krajowej w Warszawie liczyły 50 tys. żołnierzy, dowodzonych przez ppłk Antoniego Chruściela "Montera". Do działań przystąpiły także oddziały innych ugrupowań, które podporządkowały się dowództwu AK: Narodowe Siły Zbrojne, Polska Armia Ludowa, Korpus Bezpieczeństwa, Armia Ludowa (łącznie ok. 5 tysięcy).

1 sierpnia 1944 roku Józef Stalin wydał dyrektywę 220169, nakazującą bezwzględne rozbrajanie oddziałów AK i innych organizacji wojskowych, niepodporządkowanych Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego.

By przyspieszyć upadek powstania Stalin wydał dowódcom frontów dyrektywy do wyłapywania oddziałów partyzanckich AK, dążących na pomoc powstaniu i przedzierających się ze wschodnich obszarów Polski przez linię frontu do Warszawy. Stalin nie zatwierdził też planu zdobycia Warszawy, przedstawionego przez marszałka Rokossowskiego 8 sierpnia 1944 roku.

Podczas walk poległo ok. 18 tysięcy powstańców i 180 tysięcy cywilów, a miasto legło w ruinie. Kapitulację podpisano 2 października 1944.

W Ciechanowie w 74 rocznicę tych wydarzeń o godz. 17:00 pod pomnikiem Powstańców Warszawskich odbyły się oficjalne uroczystości, w których uczestniczył Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk  Krzysztof FUTYMA.

O godz. 17:00 w mieście przez minutę zawyły syreny alarmowe. Pod pomnikiem delegacje oraz mieszkańcy złożyli kwiaty. Obchody zwieńczyła msza św. w intencji uczestników Powstania Warszawskiego, po której odbył się koncert powstańczych piosenek na Placu Kościuszki.

Dołączona galeria zdjęć: 74 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
Orylska 6
06-400 Ciechanów
tel. 261341503
fax. 261341513
wkuciechanow@ron.mil.pl