Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
30 października 2018
Kwalifikacja żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowejWKU w Ciechanowie informuje, iż JW 2189 w Kazuniu Nowym na dzień 20.11.2018r. zaplanowała kwalifikacje do 2 pułku saperów dla kandydatów(żołnierzy rezerwy) do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat zgłaszający się do kwalifikacji musi posiadać:

  • strój sportowy;
  • zaświadczenie o zdolności do zdania egzaminu z WF;
  • następujące dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskową, dokument potwierdzającym dodatkowe kwalifikacje, świadectwa ukończenia szkoły, dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg służby wojskowej oraz specjalności wojskowych), dodatkowo kserokopie ww. dokumentów.

 

Do kontaktów roboczych wyznaczony został : mł. chor. Przemysław PIOTROWSKI tel. 261 863 325

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
Orylska 6
06-400 Ciechanów
tel. 261341503
fax. 261341513
wkuciechanow@ron.mil.pl