Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
27 września 2018
TRWA NABÓR NA I TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ 2019r
Rozpoczął się proces kolejnego gromadzenia zasobów ochotników do pełnienia czynnej służby wojskowej w korpusie szeregowych w ramach służby przygotowawczej.


Służba ta stanowi podstawę powołania do służby zawodowej oraz w strukturach Obrony Terytorialnej.
Wszystkim osobom zainteresowanym przedstawiamy następujące dane niezbędne w podjęciu decyzji i ułatwiające proces naboru.

Rozpoczęcie szkolenia - Styczeń 2019;

Czas trwania służby przygotowawczej - 4 miesiące;

Miejsce i termin składania dokumentów: WKU w Ciechanowie, ul. Orylska 6, od poniedziałku do piątku w godz.8.00 -14.30 (w przypadku trudności z dotarciem w tym czasie  prosimy o kontakt telefoniczny z WKU);

Wymagane dokumenty:
dowód osobisty;
książeczka wojskowa;
wniosek o przyjęcie do służby przygotowawczej;
poświadczone kopie świadectwa (dyplomu) potwierdzające posiadane wykształcenie (można przedstawić do wglądu oryginał -wykonamy kserokopie na miejscu);
oraz jeżeli posiadamy:
prawo jazdy;
zaświadczenia, legitymacje potwierdzające nabyte kwalifikacje przydatne w wojsku jak np. uprawnienia energetyczne, obsługa koparko ładowarki;
dokumenty potwierdzające członkostwo w organizacjach, stowarzyszeniach o charakterze proobronnym;
Procedura naboru:

  • Nabór i weryfikacja kandydatów;
  • Skierowanie na badanie psychologiczne do Regionalnej Pracowni Psychologicznej w Warszawie na ul. Żeromskiego 33 (w przypadku kobiet, które nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej także do komisji lekarskiej celem orzeczenia o tej zdolności);
  • Wydanie karty powołania do pełnienia czynnej służby wojskowej - służby przygotowawczej;

Wymagania wobec kandydatów:

  • Obywatelstwo Polskie;
  • Ukończone 18 lat;
  • Osoba niekarana;
  • Zdolność zdrowotna do czynnej służby wojskowej - kat. A (orzeczona w czasie kwalifikacji wojskowej);
  • Wykształcenie - ukończonie min. gimnazjum (preferowane będą osoby z wyższym poziomem wykształcenia);


Osoba powołana zobowiązana jest także o poinformowaniu nas o miejscu swego zatrudnienia oraz przedstawienia pracodawcy karty powołania przez samego zainteresowanego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 261 341 524, 261 341 503.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
Orylska 6
06-400 Ciechanów
tel. 261341503
fax. 261341513
wkuciechanow@ron.mil.pl