Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY PRZESZKALANIA KADRY REZERWY

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie

 prowadzi nabór ochotników

na kursy przeszkalania kadry rezerwy w 2018 r.

 

Kursy przeszkalania kadry rezerwy (kursy oficerskie i podoficerskie) prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, a w szczególności poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Na kursy mogą być skierowani żołnierze rezerwy, oraz osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy* które ochotniczo zgłoszą się do odbycia ćwiczeń wojskowych oraz nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne, posiadają kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej „A” i są w wieku gwarantującym przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych.

Żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy, które posiadają wykształcenie wyższe prawnicze, medyczne i spełniają w/w wymogi, mogą składać wnioski do 30 marca 2018 r. o powołanie na  kursy  oficerskie przeszkalania rezerw w Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej w SW 44A-C, w Korpusie Medycznym w SW 40A-I  oraz w korpusie Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej w SW 46A-C, które są planowane w terminie 20.08 — 11.11.2018r. w Akademii Wojsk Lądowych  we Wrocławiu.

.. * - dotyczy chętnych na kursy oficerskie w korpusie osobowym duszpasterstwa, medycznym, żandarmerii wojskowej, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz chętnych na kursy podoficerskie w korpusie osobowym żandarmerii wojskowej.

 

Wzór wniosku do ochotniczego
zgłoszenia się do odbycia ćwiczeń wojskowych

do pobrania

 

UWAGA:

 • Zgodnie z art. 101a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm) złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. 
 • Do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 261 341 503 wew. 508

 I.          KURSY  OFICERSKIE:

WARUNKI  NABORU  NA  KURSY  OFICERSKIE:

 • wyłącznie żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
 • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i  kwalifikacje;
 • Na kurs oficerski w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa mogą być skierowane osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową w której będą szkoleni.

II.  KURSY  PODOFICERSKIE:

 WARUNKI  NABORU  NA  KURSY  PODOFICERSKIE:

Na kursy podoficerskie można powoływać żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie średnie, jeżeli:

 • pełnili czynną służbę wojskową (w pierwszej kolejności zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową).;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne
  z korpusem osobowym, w którym będą szkoleni w czasie kursu.

 

UWAGA: Na kurs podoficerski w korpusie osobowym Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego posiadających wykształcenie średnie jeżeli  posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową w której będą szkoleni

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
Orylska 6
06-400 Ciechanów
tel. 261341503
fax. 261341513
wkuciechanow@ron.mil.pl