Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
TERMINY POWOŁANIA

 

Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2018 r. realizowane będzie w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów. 

KORPUS SZEREGOWYCH

 • I turnus – od 08 stycznia do 27 kwietnia 2018r.
• II turnus – od 07 maja do 31 sierpnia 2018r.
• III turnus – od 04 września do 21 grudnia 2018r.

Szkolenia realizowane będą w centrach szkolenia i wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz w przypadku I oraz II turnusu w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

KORPUS PODOFICERSKI

• I turnus – od 01 lutego do 29 czerwca 2018r.
• II turnus – od 03 lipca do 30 listopada 2018r.

Szkolenia realizowane będą w Szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.

KORPUS OFICERSKI

• I turnus – od 08 stycznia do 06 lipca 2018r.

Szkolenie realizowane będzie w Akademii Wojsk Lądowych w Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie
Orylska 6
06-400 Ciechanów
tel. 261341503
fax. 261341513
wkuciechanow@ron.mil.pl